emocjonalny - 2010-02-22 16:38:24

Funkcje emocji:

    *

      Motywacyjna – pobudza nas do podjęcia działania dotyczącego jakiegoś doświadczonego lub wyobrażonego zdarzenia.
    *

      Ukierunkowują i podtrzymują takie nasze działania wobec określonych celów,które są dla nas korzystne.
    *

      Pomagają w organizowaniu naszych doświadczeń, gdyż od nich zależy na co zwracamy uwagę, wpływają na nasz sposób spostrzegania siebie i innych.
    *

      Emocje intensyfikując wybrane doświadczenia życiowe sygnalizują, że dana reakcja jest szczególnie ważna.
    *

      Regulują interakcje społeczne: jako pozytywne wiążą nas z innymi ludźmi, jako negatywny środek pozwalają nam zachować dystans wobec innych.
    *

      Pobudzają do zachowań prospołecznych.
    *

      Komunikacyjna funkcja demaskuje nasze próby ukrycia przed innymi tego, co czujemy i zamierzamy.

http://www.obuwie-damskie.net.pl